Udlejning

Lej borde, stole og flagstænger hos os

Priserne er følgende:

 • Én stol 7 kr.
 • Ét bord (á 244×76 cm) 25 kr.
 • Otte stole og ét bord 75 kr.
 • Én flagstang (3 meter) med flag 25 kr.

Betaling:
Sker efter aftale med udlejer. Dette kan ske enten via MobilePay 99656 eller faktura

Følgende betingelser er gældende for leje af materiel fra Assens Borgerforening.

Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet gældende betingelser, som er gældende også selv om lejeperioden ligger efter indførslen af de nye betingelser.
I betingelserne henvises til Assens Borgerforening som ”udlejer”.

 • § 1 – Anvendelse
  Det lejede materiel må ikke fremlejes til tredjepart uden aftale med udlejer.
 • § 2 – Afhentning
  Stk. 1 Det er kun lejer der kan afhente materiellet medmindre at andet er aftalt med udlejer.
 • Stk. 2 Ved afhentning er det lejer der skal påpege evt. fejl eller mangler på materiellet før det forlader afhentningsstedet.
 • § 3 – Aflevering
  Stk. 1 Det forventes at lejer informerer udlejer hvis der er påført skade eller der er mangler på det lejede materiel.
  Stk. 2 Aflevering kan kun ske efter aftale med udlejer medmindre at andet er aftalt.
  Stk. 3 tilbagelevering af det lejede materiel, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet.
  Stk. 4 Ved aflevering skal materiellet være rengjort, såfremt at dette ikke er gjort pålægges der er gebyr på 500 kr. for rengøring som betales af lejer.
 • § 4 – Bestilling
  Materiellet kan kun udlejes efter aftale med udlejer.
 • § 6 – Afbestilling
  Afbestilling skal ske så hurtigt som muligt til udlejer.
 • § 7 – Priser
  Priserne bliver fastsat af udlejer og pt. er priserne:
  Én stol 7 kr., ét bord (á 244×76 cm) 25 kr. og otte stole og ét bord 75 kr.
  Én flagstang (3 meter) med flag 25 kr.
 • § 8 – Betaling
  Sker efter aftale med udlejer. Dette kan ske enten via MobilePay 99656 eller faktura.
 • § 9 – Skader
  Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt på det lejede udstyr. Lejer er ansvarlig for de påførte skader og skaderne erstattes af lejer til materiellets købspris. 1 stol á 200 kr., 1 bord á 1500 kr., flagstang 1500 kr. og flag 500 kr.